Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podlužany - oficiálna stránka obce Podlužany v okrese Levice

O škole

Zoznam zamestnancov ZŠ s MŠ Podlužany:

 

Riaditeľka školy: Mgr. Stanislava Kasanová

 

Pedagogickí  zamestnanci školy:

  • Stanislava Adamová
  • Jana Salajová
  • Zuzana Pavlovičová
  • Mgr. Vladimír Šimunek

                                                          

Nepedagogickí zamestnanci školy:

  • Jana Lukáčová
  • Eva Palkovičová
  • Eva Šebová

 

Zoznam členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Podlužany 232

 

Zástupca rodičov ZŠ: Zuzana Vetorová

 

Zástupca rodičov MŠ: Ing. Martina Sabolčáková

 

Zástupca pedagogických zamestnancov: Stanislava Adamová (predseda RŠ)

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Jana Lukáčová

 

Zástupca delegovaný zriaďovateľom: MVDr. Anica Petrincová

 

Školský poriadok:

 

Milý žiak, milá žiačka!

            Každá spoločnosť je spravovaná podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený s tým, ako sa máš správať v škole, pri školských podujatiach mimo školy a na verejnosti, predkladáme Ti tento školský poriadok.

 

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby Tvoje vystupovanie v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby si si chránil svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov a riadil sa takými zásadami, ktoré umožnia Tebe i Tvojim spolužiakom nerušene sa vzdelávať a pritom užitočne a príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

 

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole:

 

Máš právo chodiť do školy.

 

Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť k úcte k ľudským právam a základným slobodám.

 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.

 

Máš právo svoje názory vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale ja ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.

 

Končí tam, kde začína sloboda iných.

 

            Každé dieťa, nech žije kdekoľvek, má svoje právo vyrásť v podmienkach dôstojných človeka. Medzi Tvoje práva patrí:

 

Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

 

Právo na zdravý duševný a telesný vývin.

 

Právo na meno a štátnu príslušnosť.

 

Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

 

Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

 

Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

 

Právo na prednostnú ochranu a život.

 

Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.

 

Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.

 

Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva

 

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:

1. Výchovné ciele školy

2. Práva žiakov

3. Povinnosti žiakov

4. Pravidlá vzájomných vzťahov

5. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

6. Záverečné ustanovenia


 

webygroup

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


3357718

Úvodná stránka