Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podlužany - oficiálna stránka obce Podlužany v okrese Levice

Podlužany - oficiálna stránka obce Podlužany v okrese Levice

Upútavky na oznamy

Zbierka textilu a iných vecí

Diakonie Broumov, sociálne družstvo vyhlasuje zbierku textilu a iných vecí.
Zbierka sa uskutoční dňa 19.10.2016 v čase od 08,00 do 17,00 hod. v kultúrnom dome Podlužany.
Podrobné informácie nájdete v priloženom dokumente.
viac...

Zverejnené 11.10.2016


 

Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Podlužany zvoláva 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podlužanoch, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu vo štvrtok 29.09.2016 o 18,00 hod.
Pozvánku s programom nájdete v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 26.9.2016


 

Jesenné upratovanie

Obec Podlužany organizuje v našej obci jesenný zber veľkoobjemového odpadu, ktorý sa uskutoční od 26. septembra 2016 do 14. októbra 2016. Kontajner je pristavený na ploche pod cintorínom.
Do kontajnera môžete priniesť: nábytok, sanitu, koberce, matrace.
viac...

Zverejnené 26.9.2016


 

Rozlúčka s letom

plagat_gulas_2016_v3_small.jpg

Obec Podlužany Vás pozýva na 11. ročník podujatia Rozlúčka s letom spojená so súťažou vo varení guľáša Sobota 27.8.2016 od 13.00 viac informácií sa dozviete na priloženom plagáte:

viac...

Zverejnené 9.8.2016


 

47. ročník Memoriálu Jozefa a Vladimíra Šebovcov a Antona Harmadyho

ŠPORTOVÝ KLUB PODLUŽANY Vás pozýva na 47. ročník Memoriálu
Jozefa a Vladimíra Šebovcov a Antona Harmadyho
v spojení s 18. ročníkom "Čilejkárskeho turnaja"
v nedeľu 31. 7. 2016 o 13,00 hod.
 
 za účasti družstiev:
 ŠK Podlužany
 ŠK Nová Dedina
AB Hronské Kosihy
SPORT KLUB Hronské Kľačany
 
Organizátori podujatia pozývajú širokú športovú verejnosť.
 O občerstvenie postarané: guláš
 
Plagát si môžete prezrieť na tomto linku
viac...

Zverejnené 26.7.2016


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 
O D V O L Á V A  
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom katastrálnom území okresu Levice
od 14.7.2016 od 10.30 hod.
 
Viac informácií sa dozviete z priloženého súboru
viac...

Zverejnené 15.7.2016


 

Zber plastov - zmena

Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR Pukanec oznamuje, že zber plastov sa z technických príčin prekladá z pondelka na štvrtok 21.7.2016.
Vrecia s plastovým odpadom vyložte vo štvrtok ráno do 07,30 hod. na priedomia.
viac...

Zverejnené 15.7.2016


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v celomkatastrálnom územíokresu LEVICE
od 24.06.2016 od 9,00 hod.  do odvolania
 
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
 
Viac informácii sa dozviete z priloženého súboru.
viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a
Podľa § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podlužanoch, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v  piatok - 24. júna 2016 o 18.00 hod.
Program:
1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.  Kontrola plnenia uznesení
4.  Správy z vykonaných kontrol
5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
6.  Stanovisko nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
7.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k účtovnej závierke za rok 2015
8.  Schválenie záverečného účtu a hospodárenia obce za rok 2015
9.  Použitie prostriedkov rezervného fondu na ...viac...

Zverejnené 22.6.2016


 

Oznam MŽP SR o zámere činnosti - R1 prepojenie štátna hranica SR/MR

Viac informácií sa dozviete v priloženom ozámení na tomto linku.
viac...

Zverejnené 10.6.2016


 

webygroup

dnes je: 28.10.2016

meniny má: Dobromila


1414533

Úvodná stránka