Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podlužany - oficiálna stránka obce Podlužany v okrese Levice

Podlužany - oficiálna stránka obce Podlužany v okrese Levice

Upútavky na oznamy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v celomkatastrálnom územíokresu LEVICE
od 24.06.2016 od 9,00 hod.  do odvolania
 
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
 
Viac informácii sa dozviete z priloženého súboru.
viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a
Podľa § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podlužanoch, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v  piatok - 24. júna 2016 o 18.00 hod.
Program:
1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.  Kontrola plnenia uznesení
4.  Správy z vykonaných kontrol
5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
6.  Stanovisko nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
7.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k účtovnej závierke za rok 2015
8.  Schválenie záverečného účtu a hospodárenia obce za rok 2015
9.  Použitie prostriedkov rezervného fondu na ...viac...

Zverejnené 22.6.2016


 

Oznam MŽP SR o zámere činnosti - R1 prepojenie štátna hranica SR/MR

Viac informácií sa dozviete v priloženom ozámení na tomto linku.
viac...

Zverejnené 10.6.2016


 

Deň Sv. Urbana

podluzany_sv_urban_2016_A4.jpg

Starostka obce Podlužany a Podlužiansky spolok vincúrov Vás pozývajú na 
Deň svätého Urbana v sobotu dňa 28.5.2016
Obecný viničný dom Podlužany
 
Program nájdete na priloženom plagáte

viac...

Zverejnené 27.5.2016


 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a
V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podlužanoch, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v stredu - 18.05.2016 o 18,00 hod.
PROGRAM:  1. Otvorenie
                 2. Kúpa pozemku parc. č. 1629/27 v zmysle GP č. 007/2016 zo dňa 5.5.2016
                 3. Organizačné zabezpečenie osláv Dňa sv. Urbana
                 4. Záver
                                                                                 Ing. Ida Kováčová, starostka obce
viac...

Zverejnené 17.5.2016


 

Vatra vďaky

Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Podlužanoch Vás pozýva na Vatru vďaky, ktorá bude zapálená dňa 7. mája 2016 o 20,00 hod. na kopci Pinkovka.
 
viac...

Zverejnené 4.5.2016


 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

POZVÁNKA
Podľa § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podlužanoch, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v utorok - 12. apríla 2016 o 19,00 hod.
P r o g r a m : 
           1.   Otvorenie
           2.   Informácia o pokračovaní výstavby kanalizácie v obci
           3.   Záver
                                                                              Ing. Ida Kováčová, starostka obce
              
viac...

Zverejnené 11.4.2016


 

Pozvánka na brigádu

Komisia životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Podlužanoch,  pozýva občanov, ktorým záleží na čistote nášho životného  prostredia, na brigádu, zameranú na čistenie okolia obce Podlužany.
Zraz je v sobotu 9. apríla 2016 o 8,00 hod. pred kultúrnym domom.
So sebou je potrebné priniesť rukavice.
viac...

Zverejnené 6.4.2016


 

Jarné upratovanie

Obecný úrad oznamuje, že v obci v priestoroch pod cintorínom bol pristavený veľkoobjemný kontajner na nadrozmerné odpady ako je nábytok, koberce, matrace.
Do kontajnera nevkladajte odpady, ktoré obec separuje, ako je: papier, plasty, sklo, železo.
viac...

Zverejnené 1.4.2016


 

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Stiahnite si pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva na tomto linku
viac...

Zverejnené 9.3.2016


 

webygroup

dnes je: 30.6.2016

meniny má: Melánia


1186481

Úvodná stránka