Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podlužany - oficiálna stránka obce Podlužany v okrese Levice

Podlužany - oficiálna stránka obce Podlužany v okrese Levice

Upútavky na oznamy

Rozlúčka s letom

plagat_gulas_2016_v3_small.jpg

Obec Podlužany Vás pozýva na 11. ročník podujatia Rozlúčka s letom spojená so súťažou vo varení guľáša Sobota 27.8.2016 od 13.00 viac informácií sa dozviete na priloženom plagáte:

viac...

Zverejnené 9.8.2016


 

47. ročník Memoriálu Jozefa a Vladimíra Šebovcov a Antona Harmadyho

ŠPORTOVÝ KLUB PODLUŽANY Vás pozýva na 47. ročník Memoriálu
Jozefa a Vladimíra Šebovcov a Antona Harmadyho
v spojení s 18. ročníkom "Čilejkárskeho turnaja"
v nedeľu 31. 7. 2016 o 13,00 hod.
 
 za účasti družstiev:
 ŠK Podlužany
 ŠK Nová Dedina
AB Hronské Kosihy
SPORT KLUB Hronské Kľačany
 
Organizátori podujatia pozývajú širokú športovú verejnosť.
 O občerstvenie postarané: guláš
 
Plagát si môžete prezrieť na tomto linku
viac...

Zverejnené 26.7.2016


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 
O D V O L Á V A  
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom katastrálnom území okresu Levice
od 14.7.2016 od 10.30 hod.
 
Viac informácií sa dozviete z priloženého súboru
viac...

Zverejnené 15.7.2016


 

Zber plastov - zmena

Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR Pukanec oznamuje, že zber plastov sa z technických príčin prekladá z pondelka na štvrtok 21.7.2016.
Vrecia s plastovým odpadom vyložte vo štvrtok ráno do 07,30 hod. na priedomia.
viac...

Zverejnené 15.7.2016


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v celomkatastrálnom územíokresu LEVICE
od 24.06.2016 od 9,00 hod.  do odvolania
 
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
 
Viac informácii sa dozviete z priloženého súboru.
viac...

Zverejnené 27.6.2016


 

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a
Podľa § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podlužanoch, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v  piatok - 24. júna 2016 o 18.00 hod.
Program:
1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.  Kontrola plnenia uznesení
4.  Správy z vykonaných kontrol
5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
6.  Stanovisko nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
7.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k účtovnej závierke za rok 2015
8.  Schválenie záverečného účtu a hospodárenia obce za rok 2015
9.  Použitie prostriedkov rezervného fondu na ...viac...

Zverejnené 22.6.2016


 

Oznam MŽP SR o zámere činnosti - R1 prepojenie štátna hranica SR/MR

Viac informácií sa dozviete v priloženom ozámení na tomto linku.
viac...

Zverejnené 10.6.2016


 

Deň Sv. Urbana

podluzany_sv_urban_2016_A4.jpg

Starostka obce Podlužany a Podlužiansky spolok vincúrov Vás pozývajú na 
Deň svätého Urbana v sobotu dňa 28.5.2016
Obecný viničný dom Podlužany
 
Program nájdete na priloženom plagáte

viac...

Zverejnené 27.5.2016


 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a
V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podlužanoch, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v stredu - 18.05.2016 o 18,00 hod.
PROGRAM:  1. Otvorenie
                 2. Kúpa pozemku parc. č. 1629/27 v zmysle GP č. 007/2016 zo dňa 5.5.2016
                 3. Organizačné zabezpečenie osláv Dňa sv. Urbana
                 4. Záver
                                                                                 Ing. Ida Kováčová, starostka obce
viac...

Zverejnené 17.5.2016


 

Vatra vďaky

Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Podlužanoch Vás pozýva na Vatru vďaky, ktorá bude zapálená dňa 7. mája 2016 o 20,00 hod. na kopci Pinkovka.
 
viac...

Zverejnené 4.5.2016


 

webygroup

dnes je: 26.9.2016

meniny má: Edita


1333347

Úvodná stránka